Piotrek na Rybniku...

Udany tygodniowy pobyt Piotrka na Rybniku.

3 ryby 20+